Secretariaat:
Postbus 554
3440 AN Woerden

T 0348 43 74 33
 
Korenmolenlaan 4
3447 GG Woerden

E: bianca.de.jong@kenteq.nl


InduTeq vertaalt nieuwe technologie naar praktische kennis
Technologische ontwikkelingen vinden sneller hun weg binnen het bedrijfsleven dan binnen het technische beroepsonderwijs. Het kennis- en ervaringsniveau van docenten en daarmee eveneens van schoolverlaters en afgestudeerden in de techniek sluit daardoor niet optimaal aan op de praktijk. Het technische beroepsonderwijs zou veel meer moeten inspelen op technologie die in het bedrijfsleven vaak al gemeengoed is. Maar hoe doe je dat als ROC? En hoe kun je als bedrijf een bijdrage leveren om die nieuwe kennis over te dragen aan het onderwijs?

De Stichting Introductie Nieuwe Technologie, kortweg InduTeq, richt zich vanuit deze problematiek op kennisoverdracht vanuit het bedrijfsleven naar docenten in het technisch beroepsonderwijs. Het gaat vooral om vakinhoudelijke bijscholing. Centraal hierbij staat nieuwe technologie die nog maar net zijn intrede heeft gedaan. Samen met het bedrijfsleven en het technisch beroepsonderwijs maakt InduTeq een vertaling van nieuwe technologieŽn, zoals in o.a. de IndustriŽle Automatisering, Mechatronica, LED, Domotica, ICT, Installatietechniek en Metaal/Werktuigbouw, naar praktische kennis. Daarvoor bedenkt en organiseert zij samen met bedrijven, brancheorganisaties en opleidingsfondsen masterclasses en workshops, en worden leer- en lesmaterialen voor het onderwijs ontwikkeld. InduTeq ontwikkelt ook activiteiten op eigen initiatief. Alle activiteiten zijn gericht op de introductie, integratie en implementatie van nieuwe technologie in het technisch beroepsonderwijs.

InduTeq zorgt binnen haar doelstelling voor:

- het landelijk organiseren van masterclasses en workshops die worden uitgevoerd door gerenommeerde bedrijven, en het ontwikkelen van daarbij te gebruiken lesmateriaal;
- het faciliteren van het onderwijsproces binnen de domeinen elektrotechniek/ICT, werktuigbouwkunde/metaal en installatietechniek;
- het onderhouden van de ontwikkelde freeware producten die op de website van InduTeq staan.

In de naam InduTeq zit een aantal verwijzingen naar waar de stichting voor staat: introductie, technologie, innovatie, educatie, quality en industrie.

Bestuurlijke samenstelling InduTeq
Het bestuur van de Stichting Introductie Nieuwe Technologie - InduTeq - bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit het bedrijfsleven en het onderwijs.
De bestuursleden zijn:

Bedrijfsleven
Ruud de Jager
Schneider Electric (voorzitter)
T (023) 512 41 30
E r.de.jager@nl.schneider-electric.com

Erik Bots
Koning & Hartman
T (020) 287 68 22
E eric.bots@koningenhartman.com

Onderwijs
Han Wilshaus
ROC Midden Nederland (penningmeester)
T (033) 470 91 37
E h.wilshaus@rocmn.nl

Ries Luijsterburg
ROC Eindhoven
T (040) 269 52 50
E ries.luijsterburg@roceindhoven.nl

Ad Stam
ROC West-Brabant Radius College
T (076) 573 34 44
E a.stam@rocwb.nl

Wiebren Minnema
ROC Friese Poort
T (0515) 48 17 80
E wminnema@rocfriesepoort.nl

Kenteq
Leonore Pop
T (0348) 43 74 32
E leonore.pop@kenteq.nl

InduTeq wordt administratief en organisatorisch ondersteund door
Bianca de Jong
T (0348) 43 74 33
E bianca.de.jong@kenteq.nl

De website van InduTeq
Op deze website treft u achter elke satelliet informatie aan over het betreffende technische domein. De informatie achter de satellieten is niet uniform van opzet omdat de informatie is overgenomen uit diverse projecten. Globaal genomen is achter elke satelliet, per onderwerp, opgenomen:
  • Lesbrieven
  • Practicumopdrachten
  • Docentenhandleidingen
  • Presentaties
  • Projectinformatie

    Zodra er nieuwe masterclasses en workshops over nieuwe technologieŽn zijn gehouden wordt de betreffende informatie toegevoegd.

    Partners van InduTeq