- intro
- projectomschrijving
- nieuwsbrief
- smart-homes (website)
- otib (website)
- contact
- masterclass / workshop
- fabrikant
- lesmateriaal
- masterclass / workshop
- lesmateriaal
- masterclass / workshop
- lesmateriaal
- lesmateriaal
- lesmateriaal
- InduTeq-portal
Intro

Project “ontwikkelen en implementeren van Domotica” in het MBO

Project ‘ontwikkelen en implementeren van Domotica’ in het mbo

 

Opdrachtgever en aanleiding

In opdracht van OTIB en op verzoek van de branchevereniging Uneto-VNI heeft ROC Eindhoven samen met Smart-Homes (kenniscentrum voor Domotica) een projectplan geschreven om het domein Domotica te implementeren in het mbo.

ROC Eindhoven en ROC West-Brabant (Radiuscollege) hebben het ontwikkeldeel van dit project uitgevoerd. Beide ROC’s nemen vervolgens samen met  InduTeq en een aantal bedrijven het implementatiedeel voor hun rekening.

De aanleiding voor het verzoek is de schaarse instroom van deelnemers in de elektrotechnische branche die bovendien weinig kennis blijken te hebben van de huidige stand van de technologie met name op het gebied van Domotica en Telematica.

Door de ontgroening en vergrijzing worden er ook nog eens grote tekorten op de arbeidsmarkt verwacht. Met een aantrekkelijk, uitdagend en innovatief aanbod van lesmateriaal verwacht de projectgroep een bijdrage te kunnen leveren aan een verhoging van de instroom en een grotere motivatie bij de deelnemers om een baan te kiezen in de elektrotechnische branche.

 

 

Doelstellingen

In samenwerking met docenten van de genoemde ROC’s, het kenniscentrum Smart-Homes en zes geselecteerde productleveranciers worden voor het domein Domotica lesmateriaal, lesbrieven, opdrachten, leermiddelen en bedrijfssimulaties ontwikkeld.

Na het uittesten van het ontwikkelde materiaal dient het digitaal beschikbaar te komen. Hiervoor is een interactieve website gemaakt met links naar informatieve sites op het gebied van Domotica  en producttechnische informatie van bedrijven werkzaam in het domein Domotica.

Tijdens de implementatiefase van het project krijgen de docenten in het vmbo en het mbo de gelegenheid kennis te nemen van het ontwikkelde materiaal. De werkgroep ontwikkeling biedt hiervoor in samenwerking met OTIB,  Smart- Homes  en de participerende productleveranciers masterclasses, workshops en een implementatieplan aan.

OTIB zal vervolgens 10.000 euro ter beschikking stellen aan ROC’s voor de aanschaf van een bordes waarmee bedrijfssimulaties in het domein Domotica kunnen worden uitgevoerd.

Bij de afsluiting van het project wordt een conferentie en minibeurs georganiseerd.

 

 

Participanten in dit project zijn

OTIB                                                            opleidings en ontwikkelfonds voor het technische
installatiebedrijf

 

Uneto-VNI                                                   branchevereniging technische installatiebranche

 

ROC Eindhoven                                            ontwikkelde samen met de adviseurs het projectplan

 

Smart-Homes kenniscentrum Domotica          adviseur

 

KPC advies                                                   voor de didactische ondersteuning bij beoordelen en proeve van bekwaamheid

 

ROC Eindhoven                                            leverde docenten voor de werkgroepen, ontwikkelde de website

 

ROC West-Brabant (Radius college)             leverde docenten voor de werkgroepen en de website

 

ABB                                                             leverde advies, productinfo, systeemkennis en materiaal voor de oefenscholen

 

Eaton-Electric                                                leverde advies, productinfo, systeemkennis en materiaal voor de oefenscholen

 

ELUX                                                           leverde advies, productinfo en systeemkennis

 

Hager                                                            leverde advies, productinfo, systeemkennis en materiaal voor de oefenscholen

 

Hateha                                                          leverde advies, productinfo, systeemkennis en materiaal voor de oefenscholen

 

NIKO                                                           leverde advies, productinfo, systeemkennis en materiaal voor de oefenscholen

 

InduTeq                                                        zorgt mede voor de uitrol en organisatie van de masterclasses en workshops

 

 

 

Organisatiestructuur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projectleider;      Ries Luijsterburg

                            ROC Eindhoven

                            06-12467543   /   ries.luijsterburg@roceindhoven.nl

intro.php