Workshop

NIL - MIG-/MAG-lassen basis - 23 maart 2012

Inhoud
Vanuit de bedrijven wordt steeds meer gevraagd naar goed opgeleide, vakbekwame lassers. Dit vraagt om goed, eenduidig lasonderwijs voor het mbo, maar ook voor praktijkscholen en - centra, en vmbo's en vakscholen. Deze signalen worden niet alleen gehoord bij InduTeq en Kenteq, ze worden ook bevestigd door het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL).

Het grote gebrek aan instroom van vakervaren lassers wordt extra nijpend omdat er een grote uitstroom gaande is van oudere medewerkers. Leren lassen maakt deel uit van een groot aantal opleidingen in de techniek. In de Wet BIO wordt van scholen en docenten gevraagd om vakbekwaamheid te bevorderen; het Ministerie stuurt steeds meer aan op opleiden in de juiste context van het beroep.

MIG-/MAG-lassen
Daarom hebben InduTeq en het NIL samen het initiatief genomen voor een tweetal praktische workshops waarin docenten in de gelegenheid worden gesteld om zelf aan de slag te gaan met MIG-/MAG-lassen of om hun vakbekwaamheid hierin op te frissen. Dag 1 is basis; dag 2 is voor gevorderden. Beide dagen zijn los van elkaar te volgen. MIG-/MAG-lassen zijn de meest toegepaste lasprocessen op dit moment.

Praktisch aan de slag
Na een korte inleiding wordt de gehele dag praktisch aan de slag gegaan met lassen; lassen is tenslotte een vaardigheid! Beide dagen worden afgesloten met een korte praktijktoets waarvoor de deelnemers een NIL-certificaat ontvangen.

De workshops zijn bedoeld voor:
 • Docenten Ún Technisch Onderwijsassistenten (TOA's) van het mbo
 • Docenten vmbo
 • Docenten/begeleiders op praktijkscholen
 • Docenten/begeleiders op praktijkcentra
Onderwerpen MIG/MAG basis

Theorie:
 • Uitvoeringsvormen en bedienings-mogelijkheden hedendaagse MIG-/MAG-apparatuur
 • Kortsluit- en open-booglassen
 • Laag- en hoog-vermogen boogtypen
 • Gasbescherming
 • Toevoegmateriaal
Zelf aan de slag:
 • Werkstukken niveau NIL 1+2
 • Staal: V-naad stapelen (laspositie PF)
 • V-naad onder de hand lassen
 • Binnenhoeklassen
 • Buitenhoeklassen in verschillende materiaaldiktes (4 t/m 12 mm)
Contactpersonen:
Leonore Pop (leonore.pop@kenteq.nl)
Projectleider

Peter Manders (pjg.manders@roceindhoven.nl)
Docent lastechniek