Workshop

Festo - Mechatronica Training op MPS stations - 18 april 2008

Inhoud
-> Vindt u het technische kennisniveau van uw instromende leerlingen onvoldoende?
-> Wat doet u er aan?

U heeft twee opties: de basiskennis overslaan en stug doorgaan met het voorgeschreven lesprogramma of de basiskennis alsnog aan de leerlingen overdragen. Kiest u voor de eerste optie dan loopt u de kans dat leerlingen vroegtijdig de opleiding verlaten. Zonder gedegen basiskennis zullen de leerlingen de verdere lesstof ook niet begrijpen en het bedrijfsleven ingaan zonder technische kennis. De tweede optie kost tijd en energie, maar is wel de enige juiste optie.

Het technische kennisniveau van leerlingen die het voortgezet onderwijs verlaten be´nvloedt de kwantitatieve en kwalitatieve instroom van uw opleiding. Leerlingen kiezen immers niet voor het 'grote onbekende'. Festo onderkent dit probleem en doet er iets aan met de ontwikkeling van een nieuw leersysteem: MecLab. Hiermee biedt Festo het voortgezet onderwijs een middel om technische kennis van Mechatronica op motiverende wijze aan de leerlingen over te dragen. Mechatronica is een combinatie van elektrotechniek, werktuigbouwkunde en informatica. Dit leersysteem kunt u gebruiken op uw MBO opleiding, zelfs als er in de voorafgaande periode in het voortgezet onderwijs nog geen basis voor is gelegd.

Tijdens deze workshop die de Stichting InduTeq in samenwerking met Festo organiseert, gaan we eerst de basiskennis grondig behandelen, voordat we aan de slag gaan met de complexere opstellingen (MPS) van het onlangs geopende mechatronica lokaal van het Radius College. Hierbij is voorkennis van Mechatronica niet noodzakelijk, en is de workshop geschikt voor alle docenten WTB, E, ICT en Mechatronica.

Dit mag u niet missen!!!