Masterclass

Leica Geosystems - GPS-ontvanger - 28 januari 2011

Inhoud
Op 28 januari 2011 organiseerden Leica Geosystems en de Stichting GIS@MBO in samenwerking met InduTeq een masterclass/workshop "GPS-ontvanger". Tijdens deze cursus werd gewerkt met de nieuwste Leica Zeno Handheld GPS-ontvanger.

Leica Geosystems BV is aanbieder van hoogwaardige hardware en software oplossingen voor onder meer de Geodesie (Landmeten & GIS). Tijdens de trainingsdag gaf Leica een uitleg over verschillende soorten GPS-apparatuur; de cursisten werden uitgebreid ge´nformeerd over de handheld GPS, SmartRover GPS en Total Station.

Deze masterclass/workshop was bestemd voor docenten die leerlingen opleiden voor technicus/monteur op het gebied van gas/warmte en data/elektra, opleidingsniveau 2 t/m 4.

Programma-onderdelen:

Uitleg meetapparatuur + koppeling meetapparatuur met GIS
Korte uiteenzetting over GIS, zodat duidelijk is in welke context de training plaatsvindt en de cursist voldoende basiskennis krijgt om het middagprogramma goed te kunnen volgen.

Uitleg GPS
Uitleg over de basisprincipes van GPS, zodat de werking duidelijk is. Hierdoor worden direct de mogelijkheden, maar ook de onmogelijkheden duidelijk. Gewezen wordt op de gevaren van verkeerd gebruik van GPS-data. Het is immers zo dat de apparatuur veel werk uit handen neemt en het meten vele malen gemakkelijker maakt, maar daarmee wordt ook het risico ge´ntroduceerd dat er niet meer nagedacht wordt bij de meetwaarden die de apparatuur voorschotelt.

Uitleg Meetapparatuur
Informatie over de verschillende soorten GPS-apparatuur, met elk hun specifieke toepassing en nauwkeurigheden, namelijk:
  • Leica Zeno / Uno DGPS Handheld ontvanger. Ontvanger voor het uitvoeren van metingen met circa 30-50 cm precisie.
  • Leica Viva SmartRover GPS ontvanger. Ontvanger voor het uitvoeren van metingen met centimeter precisie.
  • Leica Viva SmartPole Systeem. Combinatie van GPS en Total Station voor het meten op locaties waar GPS-metingen niet mogelijk zijn.


Uitleg koppeling Meetapparatuur met GIS
De link wordt gelegd tussen de meetapparatuur en het GIS-systeem op kantoor. Uitleg over hoe de GIS-data binnen (kaart en administratie) meegenomen kunnen worden in het veld, en hoe vervolgens gemeten kan worden in de meegebrachte kaart. Uitleg over hoe nieuwe objecten/metingen aan de kaart kunnen worden toegevoegd en hoe hieraan administratieve informatie gekoppeld kan worden.
  • Leica Zeno / Uno
  • Korte uitleg Leica MobileMatrix (aansluiten meetapparatuur op hoogwaardige ArcGIS software in windows XP)


Workshop gegevens inwinnen: naar buiten!
Op een laptop worden voorbeelddata geladen zodat hiermee 'gespeeld' kan worden. Dus informatie opvragen, bijvoorbeeld van de objecten in de kaart, en queries uitvoeren op de data. Een vraag kan bijvoorbeeld zijn: Toon alle kabels van 10 jaar en ouder.

De workshop bestaat uit een opdracht op papier zodat de cursist, met ondersteuning van de trainer, zelf aan de slag kan. Het doel is om de database aan te vullen met nieuwe gegevens (kabels) in het terrein. Dit betekent het selecteren van een deel van de kaart op het scherm, waarna de gegevens uitgevoerd worden naar een paar Leica Zeno Handheld DGPS ontvangers. Vervolgens wordt buiten een meting uitgevoerd. Eerst worden een paar zaken bekeken, zoals het aantal ontvangen satellieten, waar staan de satellieten, status van de precisie enzovoort. Vervolgens worden kabels ingemeten en direct de administratieve gegevens toegevoegd.

Workshop binnen: gegevens verwerken
Binnen worden de metingen verwerkt in de database. Op de ingewonnen data kunnen dan analyses gedaan worden, bijvoorbeeld administratieve gegevens van een bepaalde kabel opvragen.

Evaluatie