Bedrijfsprojecten

Bekijk hier het uitgewerkte bedrijfsproject de Barcodelezer.

Hoe gaat u om met bedrijfsprojecten?
U vindt hier enkele voorbeelden van bedrijfsprojecten. Wij gaan uit van de volgende situatie: Het project wordt op school gemaakt in samenwerking met een bedrijf. Een projectteam bestaat uit 4 tot 6 leerlingen die ongeveer 10 uur per week werken aan het project Het tijdspad ligt in semester 7 van de opleiding AEN (Automatisering Energietechniek ) De leerling krijgt op school minimaal 8 uur theorie als ondersteuning bij de technieken die in het project zitten. Tegelijk krijgt de leerling nog 8 uur practicum om de nieuwe technieken te oefenen. Als begeleiding voor de studenten is er een docent bedrijfskunde en een "technische" docent. De studenten kunnen tijdens de projecturen terecht in het projectenlokaal, het practicumlokaal en het OLC (Open leercentrum). In het projectenlokaal kunnen de studenten mechanische en elektrotechnische werkzaamheden verrichten. In dit lokaal kunnen de studenten ook programmeren m.b.v. diverse softwarepakketten en CAD tekenen. In het OLC kunnen de studenten ook CAD tekenen en bovendien alle andere standaard windows programma's uitvoeren, (word, excel, powerpoint enz.). De kontakten naar het bedrijf verlopen in overleg met de technische docent (meestal ook de stagedocent die een goede relatie heeft met het bedrijf). Voorkom in ieder geval dat de leerlingen voor elk wissewasje het bedrijf gaan bellen of mailen. De gemaakte projecten kunnen in een volgend jaar opnieuw gebruikt gaan worden, meerdere opdrachten zijn mogelijk op basis van een project. De cursisten missen dan de competentie om onderdelen samen te bouwen tot een produkt, maar ze moeten de onderdelen wel opnieuw bedraden en inbedrijfstellen. De projecttijd wordt dan ook teruggebracht van 1 semester naar 1 periode. Met ťťn gerealiseerd project kunnen meerdere opdrachten uitgevoerd worden, in het volgende jaar worden de processen dan via een visualiseringspakket gemonitord en bestuurd.

U leert van onze ervaringen!
Tijdens de conferentie bustechnologie zijn er twee bedrijfsprojecten gepresenteerd. De ervaringen opgedaan tijdens deze projecten laten het volgende beeld zien.

Voor de leerling:
 • Door de zeer snelle technische vooruitgang is het voor een school bijna niet mogelijk (zeg maar onmogelijk) om de leerlingen te laten kennismaken met de meest voorkomend nieuwe technieken.
 • De leerlingen kunnen in kleine groepjes terecht bij het bedrijf om kennis en ervaring op te doen m.b.t. bijv programmeren, inbedrijfstellen, enz.

  Voor de docent:
 • De docent komt via het bedrijfsproject in aanraking met nieuwe technologieŽn.
  Voor het bedrijf:
 • Het bedrijf wil graag goed opgeleide leerlingen met kennis van zaken betreffende de laatste nieuwe technieken. Bij de bedrijven kunnen de leerlingen kennismaken met deze technieken.
 • Ook kunnen mensen uit het bedrijfsleven workshops en/of lezingen geven m.b.t. deze technieken. We denken aan het werken met profibus, asibus, projectaanpak enz.
 • Het bedrijf ziet de capaciteiten van leerlingen en kan daar in een later stadium op terugkomen als het bedrijf werknemers nodig heeft.

  Addertjes onder het gras
  Voorwaarden om te beginnen met een bedrijfsproject:
  o Een zeer goede relatie (stage)docent met bedrijf is noodzaak.
  o Het bedrijf moet zeer positief zijn ingesteld zijn t.o.v. onderwijs en leerlingbegeleiding.
  o Het bedrijf moet genegen zijn om financieel bij te dragen in project.
  o De docent moet de competentie hebben om samen met het bedrijf een project op te zetten. Algemeen geldt voor de docent dat hij een bedrijfsproces moet kunnen omzetten naar een project dat op school te maken is en waarin nieuwe technieken zitten, die op het bedrijf kunnen worden "aangeleerd" aan de leerlingen. Omschrijf als docent duidelijk wat je precies van je leerlingen verwacht. Geef eventueel maximale en minimale eisen op waaraan het project moet voldoen.

  Hoe pakken wij een project concreet aan?
  TES Industial Systems Oosterhout; een project met een System Integrator

  Foto bedrijfsproject i.s.m. TES Oosterhout

  Mechanisch technieken:
 • Samenstellen besturingskast (zoals magneetschakelaars, klemmen, automaten enz.)
 • 3 fasenmotor plaatsen/uitlijnen
 • Starre as monteren
 • Pneumatiek aansluiten
 • Gripper mechanisch samenstellen
 • Gripper afregelen

  Elektrotechnische technieken:
 • PLC programmeren (Siemens S7)
 • PLC aansluiten (Siemens S7300)
 • Stappenmotor via PLC programmeren
 • Stappenmotor aansluiten
 • Tekeningen maken en interpreteren
 • Werkvoorbereiding door onderdelen en gereedschappen te verzamelen
 • Onderdelen samenbouwen tot een elektrotechnisch produkt
 • Onderdelen bedraden
 • Mondelinge en schriftelijke verslaglegging van de uitgevoerde werkzaamheden, zowel wat betreft de materialen en de geÔnvesteerde tijd
 • Samenwerken met medecursisten
 • Testen van de gemaakte installatie en herstellen van de gevonden afwijkingen
 • Zoekt de nieuwe technieken (PLC en frequentie regelaar op profibus) samen met mensen van het bedrijf uit en stelt dit deel in bedrijf

  Specifieke nieuwe technieken bij bedrijf:
 • Programmeren frequentieregelaar via profibus
 • Programmeren Siemens S7

  CSi Industries Raamsdonkveer; een project met een System Integrator

  Foto van bedrijfsproject i.s.m. CSi Raamsdonkveer

  Mechanische technieken:
 • Samenstellen besturingskast (zoals magneetschakelaars, klemmen, automaten enz
 • Bedradingkoker monteren
 • GS motoren en lopende banden plaatsen/uitlijnen
 • Roterende schijf maken, monteren
 • Pneumatiek aansluiten
 • Barcodelezer plaatsen

  Elektrotechnische technieken:
 • PLC programmeren (Siemens S7)
 • PLC aansluiten (Siemens S7300)
 • Motoren via PLC programmeren
 • Aansluiten besturingskasten
 • Aansluiten model (eindschakelaars en motoren)
 • Tekeningen maken en interpreteren
 • Werkvoorbereiding door onderdelen en gereedschappen te verzamelen
 • Onderdelen samenbouwen tot een elektrotechnisch produkt
 • Onderdelen bedraden
 • Mondelinge en schriftelijke verslaglegging van de uitgevoerde werkzaamheden, zowel wat betreft de materialen en de geÔnvesteerde tijd
 • Samenwerken met medecursisten
 • Testen van de gemaakte installatie en herstellen van de gevonden afwijkingen
 • Zoekt de nieuwe technieken (PLC en frequentieregelaar op profibus) samen met mensen van het bedrijf uit en stelt dit deel in bedrijf

  Specifieke nieuwe technieken bij bedrijf:
 • Aansluiten barcodelezer op PLC
 • Programmeren barcodelezer
 • Programmeren Siemens S7

  CSM Breda; een meet- en regelproject

  Foto bedrijfsproject meet- en regeltechniek i.s.m. CSM Breda

  Mechanische technieken:
 • Samenstellen besturingskast (zoals magneetschakelaars, klemmen, automaten enz)
 • Elektrotechnische onderdelen samen te bouwen tot een produkt

  Elektrotechnische technieken:
 • PLC programmeren Siemens logo
 • PLC aansluiten
 • 3 fase motor via frequentieregelaar aansturen
 • Aansluiten pneumatische kleppen, leveltransmittor, nivoswitch, Siemens regelaar
 • Tekeningen maken en interpreteren
 • Werkvoorbereiding door onderdelen en gereedschappen te verzamelen
 • Onderdelen samenbouwen tot een elektrotechnisch produkt
 • Onderdelen bedraden
 • Mondelinge en schriftelijke verslaglegging van de uitgevoerde werkzaamheden, zowel wat betreft de materialen en de geÔnvesteerde tijd en verantwoording afleggen aan bedrijf middels een presentatie via powerpoint
 • Samenwerken met medecursisten
 • Testen van de gemaakte installatie en herstellen van de gevonden afwijkingen
 • Veilig werken m.b.t. vloeistoffen en elektrotechniek
 • Zoekt de nieuwe technieken (PLC en frequentieregelaar en analoge signalen) samen met mensen van het bedrijf uit en stelt dit deel inbedrijf

  Specifieke nieuwe technieken bij bedrijf:
  a. Meet- en regel instellingen van leveltransmittor en pneumatische klep
  b. Inbedrijfstellen Siemens regelaar


 •