Masterclass

PhoenixContact - EMC in de praktijk - Vrijdag 31 Maart 2006

Inhoud
EMC, leidingsgebonden: EMC (ElektroMagnetische Compatibiliteit) bereiken in installaties is niet vanzelfsprekend. Het onderkennen van elektromagnetische stoorbronnen is daarbij een eerste vereiste. Als gevolg van de oprukkende automatisering met moderne elektronica, zoals industriŽle pc's en frequentieomvormers e.d., neemt het potentieel aan mogelijke slachtoffers van elektromagnetische storingen echter toe. Goed EMC-management door het hanteren van de juiste EMC-normen en realisatie van EMC verantwoorde installatietechniek is dan ook noodzakelijk om de EMC in een elektrotechnische installatie te kunnen waarborgen.

Tijdens de presentatie komen de volgende onderwerpen aan de orde: EMC management, EMC-richtlijn/normen, EMC-zoneringen EMC-spelregels Veldmetingen: Met behulp van diverse antennes wordt de omgeving en de elektrische installatie elektromagnetisch in beeld gebracht. Op grond van de meetresultaten worden diverse optimalisatiemaatregelen doorgevoerd en gemeten. De invloed van de behuizing ten opzicht van elektromagnetische velden is een van de aspecten die worden besproken.

Stroommetingen: Op basis van het via de veldmetingen verkregen inzicht wordt m.b.v. een HF-stroomtang het HF-stroomverloop in de installatie zichtbaar gemaakt. Hierbij komen aan de orde: stoorstroommetingen bij frequentieregelaars, stoorstroommeting in meet-/regel- en datainstallaties, aardlussen, kabelkeuze, afscherming en kabel lay-out. Met behulp van deze metingen wordt o.a. de functie van de afscherming van de diverse kabels zichtbaar en het belang van de aansluiting van deze afscherming. Stappenplan: Op basis van de doorgevoerde metingen wordt een algemeen EMC-stappenplan voor de industriŽle installatie besproken.

EMC, stralingsgebonden: Het seminar/workshop gaat uitgebreid in op cruciale aspecten. Zoals het uitvoeren van veldmetingen, waarmee u de elektromagnetische beÔnvloeding door portofoons, verlichting en mobiele telefonie (gsm) in kaart brengt. Aandacht hierbij voormateriaalkeuze, aarding, opbouw kast en beschermklasse volgens IP. Ook maken we u vertrouwd met dempingsmetingen, waarmee u de invloed van uitsparingen in een kast aantoont.Daarbij gaan we in op de samenhang tussen de EMC richtlijnen de CE-markering. Verder leggen we het accent op het maken van een stappenplan: op basis van de metingen en theorie informeren we u volledig over de belangrijkste EMC aspecten rondom kastsystemen. Denk hierbij aan montageplaatopbouw, kabelinvoer en installatie.

Lokatie:

CITO Benelux
Hengelder 56
Zevenaar